Inleiding

De aanleidingen voor het opstellen van een nieuw Mobiliteitsplan voor de gemeente Stein zijn divers. Het vigerende Gemeentelijk Verkeer- en Vervoerplan (GVVP) had een looptijd tot 2018 en sloot niet meer aan bij de ontwikkelingen, wensen en behoeften op het gebied van mobiliteit in de gemeente Stein. Daarnaast heeft de gemeente in de afgelopen jaren uitvoering gegeven aan verschillende Verkeersarrangementen. Hiermee is, samen met inwoners en belanghebbenden, concrete invulling gegeven aan het verbeteren van de verkeersveiligheid door specifieke verkeersknelpunten aan te pakken. De lange termijn projecten die uit deze aanpak naar voren zijn gekomen, wilt u graag integreren in een vernieuwd Mobiliteitsplan. Ook maatschappelijke, technologische en economische ontwikkelingen die van invloed zijn op de mobiliteit maken dat de gemeente Stein haar beleid wil actualiseren.

De verplichting om als gemeente een mobiliteitsplan op te stellen komt voort uit de Planwet Verkeer en Vervoer. Het mobiliteitsplan geeft richting aan de door de raad en het college te nemen beslissingen ten aanzien van verkeer en vervoer.