Uitwerking autoverkeer en parkeren

Alle bedrijven terreinen zijn uitstekend bereikbaar per auto. Ook beschikken de verschillende bedrijven die gevestigd zijn op de bedrijvenparken zelf over parkeervoorzieningen. Hiervoor zijn geen aanvullende maatregelen nodig. Het is belangrijk deze locaties goed bereikbaar te houden.