Uitwerking Hulpdiensten

Voor de veiligheid van de gemeente is het van cruciaal belang dat de hulpdiensten ten alle tijden goed op de locatie van een ongeval- of onveilige situatie kunnen komen. Het is dan ook van belang dat de aanrijroutes voor hulpdiensten zodanig zijn ingericht dat kan worden voldaan aan de eisen van de hulpdiensten (aanrijdtijden). Indien op deze aanrijroutes snelheidsremmende maatregelen zijn aangebracht remt dat automatisch ook de snelheid van het voertuig. Hierdoor gaan kostbare seconden verloren. Ook geparkeerde voertuigen leiden tot kostbaar tijdverlies. Natuurlijk kunnen niet alle snelheidsremmende maatregelen op de aanrijroutes verwijderd worden, zij dienen immers ook een verkeersveiligheidsaspect. Wel kan met de aanleg van de snelheidsremmers rekening gehouden worden met het feit dat een weg deel uitmaakt van de aanrijroutes. Daarom worden de hulpdiensten bij de herinrichting van wegen betrokken in het proces zodat de input van de hulpdiensten kan worden meegenomen in het wegontwerp.