Uitwerking fietsers

De positie van de fiets in het mobiliteitsnetwerk moet nog verder versterkt worden. Hierbij ligt de nadruk op het verbinden van de kern van Urmond met de groenvoorzieningen in de gemeente en de kern van Stein. De fietspaden in onderstaande afbeelding zijn nog niet allemaal gerealiseerd de komende jaren zullen deze alsnog ontwikkeld worden.

Figuur 16. Fietsroutes

Om de autoafhankelijkheid van Urmond te verkleinen krijgt de fietsverbinding tussen Stein en Urmond extra aandacht. Daarnaast zal ook de fietsverbinding van Urmond richting Chemelot worden verbeterd om ook de grotere werklocaties beter bereikbaar met de fiets te maken.

Acties:

  • Een verbetering van de kwaliteit van het fietspad van de Veestraat om de verbinding naar Stein te versterken.

  • De verbinding vanuit Stein naar Chemelot verbeteren door het creëren van een verbinding over/onder de Nieuwe Postbaan richting Chemelot

  • Fietsverkeer sturen en verleiden om uit voetgangersgebieden te blijven (bijv. Raadhuisstraat) door de fiets- en wandelvoorzieningen duidelijk in te richten.

Figuur 17. Voorbeeld: Veestraat, is de verbinding van Urmond naar Stein, hier zijn vrijliggende fietspaden beschikbaar, maar is de inrichting erg smal en beperkt. In de kernen zijn de vrijliggende fietsvoorzieningen erg goed, maar tussen de kernen is de kwaliteit beperkt.