Uitwerking fietsers

De fietsbereikbaarheid van bedrijventerreinen is belangrijk zodat werknemers en bezoekers op de fiets naar het terrein kunnen komen. Dit om duurzame mobiliteit te stimuleren en de multimodale bereikbaarheid van de terreinen te waarborgen. Het businesspark Stein is goed met de fiets bereikbaar vanuit verschillende invalshoeken en ook binnen 5 minuten vanaf station Beek-Elsloo. De hoofdwegenstructuur van het bedrijventerrein heeft ook veelal vrijliggende fietspaden, echter zijn de tussenliggende wegen niet voorzien van fietsvoorzieningen. Kerensheide is ook goed bereikbaar per fiets vanaf verschillende windrichtingen. De haven is niet goed bereikbaar voor fietsers, dit is echter ook geen probleem en wordt door de gemeente als een niet prioritaire fietsverbinding gezien.