Uitwerking fietsers

De afgelopen jaren heeft de gemeente haar fietsvoorzieningen versterkt. Deze lijn dient doorgezet te worden om de voorzieningen verder uit te breiden en de positie van de fiets in het mobiliteitsnetwerk nog verder te versterken. Hierbij ligt de nadruk op het verbinden van de centra en OV-punten van Stein en Elsloo met de omliggende kernen. Om de autoafhankelijkheid van de gemeente te verkleinen en sociale en vitale wijken te waarborgen is het belangrijk dat de belangrijkste OV-punten goed bereikbaar zijn per fiets.

Verder zijn er in de afgelopen jaren langs de meeste gebiedsontsluitingswegen vrijliggende fietsvoorzieningen aangelegd. De gemeente continueert deze aanpak. Nadat de infrastructuur is aangelegd kan er ook geïnvesteerd worden in de kwaliteit en comfort van de fietspaden. Om inwoners en toeristen te stimuleren om meer te fietsen dienen ook de faciliteiten langs de routes op orde te zijn.

Acties:

  • Vrijliggende fietspaden bij alle gebiedsontsluitingswegen aanleggen.

  • Fietsenstallingen bij bushaltes Stein verbeteren waar nodig.

  • Fietsenstallingen bij voorzieningen (e.g. supermarkten) verbeteren.

  • De snelfietsroute naar de Chemelot Campus.

  • Kwalitatief (recreatief) fietsnetwerk, aantrekkelijk, comfortabel en veilig

  • Samen met de regio de Leisure Lane doorzetten vanuit Vennbahn (Aken) naar het Kolenspoor (België).

  • Publieke laadpunten voor e-bikes aanleggen om (toeristisch) gebruik e-bike te stimuleren.