Uitwerking ambities collectief vervoer

In de dorpslinten is vaak beperkt openbaar of collectief vervoer beschikbaar. De gemeente Stein vindt het belangrijk dat inwoners zo lang mogelijk (zelfstandig) mee kunnen doen in de samenleving. Dit heeft voordelen voor het individu maar ook voor de samenleving als geheel. Het is daarbij belangrijk dat er een goede balans is tussen de behoefte van de inwoner en het type vervoer dat daarbij past. De wensauto is beschikbaar in Meers en Berg aan de Maas. Alle inwoners van de gemeente Stein - jong en oud - kunnen van de Wensautogebruik maken. Wensauto's zijn bedoeld als aanvulling op het bestaande openbaar vervoer. Inwoners die minder mobiel of zelfredzaam zijn, hebben bij het bestellen van een rit voorrang. Daarnaast is er voor inwoners met een Wmo-indicatie[1] vervoer op maat van Omnibuzz beschikbaar.

In het landelijk gebied ligt de toekomst van het OV wellicht in vraaggestuurd vervoer. Dit vraaggestuurd vervoer dient optimaal te worden aangesloten op elkaar en bestaand openbaar vervoer en doelgroepenvervoer. Vraaggestuurd vervoer vereist mede daarom veel samenwerking: bewoners, ondernemers en vrijwilligers bepalen samen de beste mobiliteitsoplossing. Het voorkomt ook ‘vervoersarmoede’ (gebrek aan toegang tot vervoer). Omnibuzz onderzoekt hoe hun aanbod zo goed mogelijk kan aansluiten op het bestaande openbare en collectieve vervoer. De gemeente ondersteunt hierin door haar netwerk om dergelijke initiatieven van collectief vervoer succesvol te maken en levert indien nodig een financiële bijdrage.

Acties:

  • Nieuwe initiatieven van collectief vervoer ondersteunen en faciliteren.

  • 1 https://www.gemeentestein.nl/vervoer-op-maat