Uitwerking fietsers

De positie van de fiets in het mobiliteitsnetwerk wordt nog verder versterkt. Hierbij ligt de nadruk op het verbinden van de kernen met de groene omgeving van de gemeente en om de bereikbaarheid van voorzieningen te vergroten. De recreatieve fietsroutes (stippelroutes) in onderstaande kaart worden in de komende jaren ontwikkeld

Figuur 12. Fietsroutes

Op de verbindingen tussen de dorpslinten en de verstedelijkte kernen (oranje lijnen) krijgt de fiets extra aandacht om de verbinding tussen de kernen te verbeteren en de autoafhankelijkheid binnen deze gebieden terug te brengen. Hiervoor wordt een inventarisatie gemaakt van de bestaande kwaliteit van de fietsroutes en deze worden ingericht volgens de volgende richtlijnen:

  • Verhardingsmateriaal bij voorkeur asfalt;

  • Minimale breedte van 2.5 meter;

  • Duidelijke bewegwijzering;

  • Stallingsvoorzieningen bij (toeristische) attracties (buiten de commerciële verantwoordelijkheid) en OV-punten;

  • Wielrenners (waar mogelijk) op het fietspad, conform de wetgeving.

Acties:

  • Verbindingen tussen de dorpslinten en verstedelijkte kernen (oranje lijnen) worden versterkt middels de opgenomen richtlijnen in het mobiliteitsplan.

Figuur 13. Voorbeeld: Veestraat, is de verbinding van Catsop naar Elsloo, hier is slechts beperkt ruimte voor de fiets.