Uitwerking Vrachtverkeer

Het knooppunt 046 (Sittard-Geleen, Stein, Beek en Beekdaelen, Echt-Susteren) geldt binnen Nederland als logistieke hotspot. Om die functie te behouden wordt er blijvend gewerkt aan de concurrentiepositie in het internationale speelveld. Een goede bereikbaarheid van knooppunt 046 alsook belangrijke regionale bedrijventerreinen via weg, water, rail en buisleiding zijn daarbij een vereiste. De haven van Stein en de campus van Chemelot (gelegennet buiten de gemeentegrenzen) maken hier deel van uit. Voor het bedrijventerrein is de multimodale bereikbaarheid van groot belang. Doorgaand vrachtverkeer wordt gestimuleerd gebruik te maken van het Kwaliteitsnet Goederenvervoer (KG) dat aansluit op de bedrijventerreinen. Het KG is door de Provincie Limburg opgesteld om het vrachtverkeer duurzaam te faciliteren. Het Kwaliteitsnet is een samenhangend en selectief netwerk van verbindingen tussen economische centra, waarover goederenvervoer op verantwoorde wijze wordt afgewikkeld.

Binnen de gemeente Stein maken naast de A2 en A76 de volgende wegen onderdeel uit van het kwaliteitsnet goederenvervoer:

  • Nieuwe Postbaan,

  • Heidekampweg;

  • Veestraat;

  • Verbinding Stadshouderslaan-Napoleonsbaan-Sanderboutlaan-Stationsstraat.

Figuur 9. Kwaliteitsnet Goederenvervoer Gemeente Stein