Uitwerking deelmobiliteit en innovatie

Deelmobiliteit zou een oplossing kunnen bieden door het ontbreken van openbaar en/of collectief vervoer in de dorpslinten. Vanuit de Transformatievisie Wonen Westelijke Mijnstreek wordt de suggestie gedaan om een Mobipunt te realiseren. Een Mobipunt is een locatie waar deelauto’s en/of -fietsen (bij voorkeur elektrisch) kunnen worden ontleend. Dit zou de bereikbaarheid met omliggende kernen kunnen garanderen. De gemeente onderzoekt de haalbaarheid van een Mobipunt in dorpslinten.

Acties:

  • Onderzoek haalbaarheid Mobipunt uitvoeren.