Uitwerking autoverkeer en parkeren

De autobereikbaarheid van Stein is erg goed. Door de ligging langs de A2 en A76 is de ontsluiting met de auto naar andere steden en regio’s erg goed. Door deze goede bereikbaarheid maken veel inwoners en bezoekers van de gemeente gebruik van de auto waardoor er vaak wel problemen zijn met het parkeren in de gemeente. Het huidige parkeerbeleid met de bijbehorende parkeernormen is strenger dan de huidige CROW-normen waardoor er bij nieuwe ontwikkelingen meer parkeervoorzieningen privaat moeten worden ontwikkeld. Echter is het parkeerbeleid verouderd en dient de komende jaren geactualiseerd te worden. Daarnaast dient de parkeerregulering aangepast te worden in de gemeente.

Daarnaast wordt de elektrificatie van de personenauto steeds belangrijker. Ook in de gemeente Stein zien we het aantal elektrische auto’s toenemen de afgelopen jaren. Een laadpalenbeleidsplan wordt momenteel opgesteld.

Acties:

  • Opstellen van een nieuw parkeerbeleidsplan, met daarin:

    • Opnemen eisen deelmobiliteit en fietsparkeerplaatsen bij nieuwe ontwikkeling in de gemeente.

    • Parkeerregulering (parkeerschijfzones, vergunninghoudersparkeren of betaald parkeren) toepassen in zones waar de parkeerdruk te hoog is om de parkeerdruk te verlagen en ruimte te creëren voor groen en andere functies op straat. Parkeerplaatsen kunnen centraal worden opgevangen om het beschermde dorpsgezicht van Elsloo te behouden.

    • Parkeergelegenheid bij winkelgebieden faciliteren en sturen.

    • Opnemen eisen laadpalen bij nieuwe ontwikkeling in de gemeente.

  • Publieke laadpunten aanleggen (uitwerken laadpalen plan) om gebruik elektrische auto te stimuleren