Gebiedsgericht uitwerking

De gemeente Stein is een erg diverse gemeente met verschillende gebiedstypologieën. Van landelijke gebieden in het groen, tot verstedelijkte kernen met veel bedrijvigheid. Verschillende gebiedstypes hebben verschillende behoeftes op het gebied van mobiliteit. De afstanden tot voorzieningen zijn in kleine kernen groter dan in kernen als Stein en Elsloo en de economische clusters hebben weer een andere mobiliteitsbehoeften. Vanwege deze differentiatie in gebiedstypologieën, zijn de ambities en beleidslijnen uit het vorige hoofdstuk uitgewerkt per gebiedstype.

In de Transformatievisie Westelijke Mijnstreek zijn verschillende gebiedstypologieën beschreven. Voor het mobiliteitsplan hanteren wij ook dit onderscheid. Omdat bereikbaarheid en mobiliteit ook van cruciaal belang is voor de economische ontwikkeling in de regio is het Mobiliteitsplan een extra typologie toegevoegd: De gemeente is verdeeld in de volgende vier gebiedstypologieën.

Gebiedstypologie

Kern

Dorpslint

Berg a/d Maas, Catsop, Kleine Meers, Maasband, Meers, Nattenhoven, Veldschuur

Landelijke kern

Urmond

Verstedelijkte kern

Stein, Elsloo

Bedrijventerrein

Haven Stein, Businesspark Stein (& Chemelot)

Tabel 1. Gebiedstypologieën

Binnen deze gebiedstypologieën is onderscheid gemaakt in de verschillende typen vervoerwijzen. Hierbij wordt de volgorde volgens STOMP aangehouden:

  • Uitwerking ambities voetgangers

  • Uitwerking ambities fietsers

  • Uitwerking ambities deelmobiliteit en innovatie

  • Uitwerking ambities Hulpdiensten

  • Uitwerking ambities autoverkeer en parkeren

  • Uitwerking ambities Vrachtverkeer

  • Uitwerking ambities Landbouwverkeer

  • Uitwerking ambities gedragsverandering