Uitwerking voetgangers

In algemene zin zijn bedrijven terreinen vaak geen voetgangersgebieden Om te stimuleren dat meerbezoekers en werknemers van het bedrijvenpark op een duurzame manier naar het werk gaan, zijn voetgangers voorzieningen wel een voorwaarde. OV-punten liggen vaak niet direct voor de ingang van een bedrijf waarvoor voetgangersvoorzieningen nodig zijn om de laatste afstand te overbruggen.

Het businesspark Stein is goed te voet bereikbaar vanaf station Beek-Elsloo, afhankelijk van de locatie 10 tot 20 minuten lopen. Loopvoorzieningen ontbreken nog. Wanneer het station aan de Steinzijde wordt ontsloten, wordt deze looptijd minder.

Voor de bedrijventerreinen Kerensheide en de haven Stein is de loopafstand van de dichtstbijzijnde OV-halte te lang waardoor de combinatie van OV-wandelen niet realistisch is.

Acties:

  • Voetpaden aanleggen waar deze nog niet aanwezig zijn bij Businesspark Stein.