Uitwerking deelmobiliteit en innovatie

Deelmobiliteit biedt de mogelijkheid voor vraag gestuurde mobiliteit in landelijke kernen. Juist op die locaties waar het openbaar vervoer beperkt aanwezig is kan een deelauto voorzien in behoeften. Wonen in een dorp wordt daarmee voor meer mensen die werken in de stad een acceptabel alternatief. Deelfietsen bieden een mogelijkheid voor toeristen vanaf (natuur)transferia.

Acties:

  • Bij ontwikkelingen in de openbare ruimte wordt er ruimte gereserveerd voor deelauto’s;

  • Een deelauto pilot starten binnen de gemeente dat aansluit bij het deelauto systeem in de regio (e.g. gemeente Beek). Momenteel wordt onderzocht of het mogelijk is om in samenwerking met omliggende gemeenten een gemeenschappelijke aanbesteding te doen voor bedrijfsauto’s en bussen. Hierbinnen wordt onderzocht of een deelauto systeem ook een van de opties is voor de ambtenaren.

Figuur 18. Voorbeeld: Gemeentehuis Gemeente Beek, bij het gemeentehuis staan deelauto’s die beschikbaar zijn voor de ambtenaren van de gemeente maar binnenkort ook openbaar gesteld zullen worden.

Daarnaast is carpoolen een vorm van gedeelde mobiliteit die het autogebruik van inwoners en omliggende gemeenten verder kan terugdringen. Onlangs is de carpoollocatie bij het Van Der Valk Hotel in Urmond gesloten. Dit was een veelgebruikte locatie door gebruikers van de A2 of de N294. De gemeente zoekt, binnen de gebiedsverkenning Westelijke Mijnstreek, naar een vervangende carpoollocatie in de regio.