Uitwerking Voetgangers

  • De kwaliteit van de voetpaden binnen de gemeente verdient continu de aandacht, met name binnen de kernen De wandelvoorzieningen dienen goed toegankelijk te zijn voor iedereen.

  • Naast de utilitaire voetgangersverbindingen binnen de kernen, dienen ook de toeristische wandelvoorzieningen op orde te zijn om een gezonde levensstijl te bevorderen. Door de mooie natuurgebieden in Stein te verbinden met de kernen wordt de groene omgeving toegankelijker voor wandelaars. Hiertoe worden de wandelstructuren ende kwaliteit van de wandelvoorzieningen verbeterd en worden de voorzieningen voor wandelaars versterkt (rustpunten). Hiertoe worden de volgende acties ondernomen:

    • Inventarisatie toeristische wandelroutes en voorzieningen;

    • De toeristische wandelroutes worden op elkaar aangesloten middels het wandelknooppunten netwerk in Zuid-Limburg;

    • Verbeteren kwaliteit paden en voorzieningen toeristische wandelroutes.

In de bijlage zijn de vijf toeristische wandelroutes van de gemeente Stein opgenomen.

Overslaan: Interactieve visual (Genially)

De interactieve content hieronder is mogelijk niet toegankelijk.

Figuur 6. Wandelroutes