Uitwerking openbaar en collectief vervoer

Het aanbod van het openbaar vervoer binnen de gemeente is het grootst in de verstedelijkte kernen Stein en Elsloo. Om de bereikbaarheid van de gehele gemeente te waarborgen en de afhankelijkheid van de eigen auto binnen de gemeente te verkleinen is het belangrijk om ook de kleinere kernen aan te laten sluiten bij deze verstedelijkte kernen. Hiervoor is de ontwikkeling van multimodale knooppunten van cruciaal belang. Vanaf station Beek-Elsloo is er elk half uur een trein richting Maastricht en een richting Roermond en Sittard en vanaf bushalte Stein gaat er elk halfuur een bus naar Sittard en een naar Geleen. Om vanuit de kleine kernen naar dit station te komen is het belangrijk dat de stations multimodaal bereikbaar zijn.

Vanaf de bushalte aan de Omphaliusstraat in Stein is het bijvoorbeeld 22 minuten met de bus om naar station Sittard te komen, dit is 32 minuten fietsen en 17 minuten met de auto. Wanneer de bushalte goed bereikbaar is per fiets zou dus de bus een prima alternatief kunnen zijn voor de auto (versterken van de keten).

Figuur 21. Voorbeeld: Omphaliusstraat in Stein is een bushalte welke elke 30 minuten naar Sittard gaat. Bij deze bushalte zijn geen fietsenstallingsvoorzieningen en is de halte niet ingericht als herkenbare bushalte.

De plannen om station Beek-Elsloo aan de zijde van de gemeente Stein te ontsluiten, dragen bij aan het verbeteren van de (ov-)bereikbaarheid. Er worden aan de zijde van Stein fietsenstallingen gerealiseerd en er wordt een Kiss + Ride aangelegd en een Park+Ride aangelegd. De start realisatie van de ontsluiting van station Beek-Elsloo aan de zijde van Stein is voorzien in 2022. De ontsluiting zal worden opgeleverd in 2023.

Wanneer deze voorzieningen zijn verbeterd dienen zowel bezoekers als bewoners van Stein hierover geïnformeerd te worden zodat zij ook gebruik gaan maken van de mogelijkheden die worden geboden. Om de gedragsverandering teweeg te brengen en de mobiliteit van de gemeente te verduurzamen.

Acties:

  • Verbeteren bij bushaltes in Stein en Elsloo. Er wordt gestreefd om bij alle bushaltes fietsenstallingen en wachtgelegenheid te realiseren, afhankelijk van de ruimtelijk inpassing.

  • Stimuleringsprogramma Anders Reizen uitrollen;