Uitwerking voetgangers

Aansluitend op de ambitie van de sociale en vitale wijken en kernen ligt bij het dorpslint de nadruk op het vergroten van de bereikbaarheid van (Openbaar Vervoer) voorzieningen zoals bushaltes maar ook winkels, zorg-buurtcentra en sportvoorzieningen Hierbij dient de cultuurhistorische waarde van de openbare ruimte te worden meegenomen.

Figuur 11. Voorbeeld: Op de Dries, Bushalte Catsop, geen voetpaden naar de bushalte, ook geen stallingsvoorzieningen voor fietsers.

Naast de utilitaire voetgangersverbindingen dienen ook de toeristische wandelvoorzieningen verbeterd te worden om een gezonde levensstijl te bevorderen. Door de mooie natuurgebieden in Stein te verbinden met de kleine dorpslinten wordt dit toegankelijker voor wandelaars. Hiertoe worden de wandelstructuren verbeterd, de kwaliteit van de wandelvoorzieningen en worden de voorzieningen voor wandelaars versterkt (rustpunten).

Acties:

  • Toepassen van het STOMP-principe bij reconstructies en herinrichtingsplannen. Bij plannen die momenteel in ontwikkeling zijn wordt dit principe al toegepast (e.g. ontwikkeling openbare ruimte oude dorpskernen);

  • Verbeteren kwaliteit paden en voorzieningen toeristische wandelroutes;