Inwoners enquête

Het betrekken van bewoners bij een mobiliteitsplan is een cruciaal onderdeel van participatie. Omdat de verkeersarrangementen middels een interactief proces met inwoners en andere belanghebbenden tot stand zijn gekomen, ligt er al een belangrijke basis voor het Mobiliteitsplan. Er is een beeld van wat er onder de inwoners leeft voor wat betreft concrete verkeersknelpunten en -wensen. De Omgevingswet ziet er op toe dat bij de totstandkoming van (nieuwe) plannen een vorm van participatie plaatsvindt. Middels deze online enquête zijn inwoners en stakeholders gevraagd naar hun hun huidige mobiliteitsbedrag en de beelden en wensen over de toekomst van mobiliteit in de gemeente Stein.