Meerjaren Investeringsplan (MIP)

In het Meerjaren Investerings Plan (MIP) zijn bovengenoemde projecten alsmede de projecten uit de verkeersarrangementen opgenomen. Deze zijn ingedeeld per thema (Sociale en vitale wijken en kernen, een gezonde en veilige leefomgeving, unieke omgevingskwaliteiten, bereikbare en bedrijvige gemeente en energie-transitie), per kern en opgesplitst per type maatregel. Hierbij is onderscheid gemaakt in gedrag, infrastructuur, onderzoek of samenwerking Zuid-Limburg Bereikbaar.