Thema 3 Unieke omgevingskwaliteiten

Wat wil Stein bereiken met de Omgevingsvisie?

Door de cultuurhistorische waarden, de ligging aan de Grensmaas en diverse groene verbindingen is tevens sprake van landelijk wonen binnen een groter verstedelijkt gebied. Deze troeven willen we nog verder uitspelen om ons als woongemeente te profileren.

Wat zijn de opgaven voor Stein?

  • Landelijke verstilling

  • Cultuurhistorische waarden

Mobiliteit draagt bij aan deze ambitie en opgaven door:

Het versterken van de toeristische infrastructuur door het realiseren van een grensoverschrijdend kwalitatief recreatief fiets- en wandelnetwerk

De afgelopen jaren is er veel geïnvesteerd in de wandelvoorzieningen in de kernen. De grootste uitdaging zit nu in de realisatie van het knooppuntennetwerk en de verbinding te maken tussen de kernen en het buitengebied voor wandelaars. Naast de wandelvoorzieningen heeft de gemeente Stein ook de ambitie om de meest fietsvriendelijke gemeente te worden. Het is daarom van belang om ook hierbij het knooppuntennetwerk verder te completeren en extra aandacht te vestigen op de kwaliteit van de fietspaden. Door het versterken van de toeristische infrastructuur worden de omgevingskwaliteiten beter benut en kan het toerisme in de regio zich verder ontwikkelen.

Het faciliteren van de landbouw door het aanwijzen van een landbouwroutenetwerk

Er worden specifieke routes voor landbouwvoertuigen aangewezen zodat zij zo weinig mogelijk in aanraking komen met de kwetsbare verkeersdeelnemers als wandelaars en fietsers.