Uitwerking openbaar en collectief vervoer

Urmond is met het openbaar vervoer verbonden met Beek, Stein, Geleen en Sittard. Elke 30 minuten rijden er directe bussen waarbij de bus even snel, of zelfs sneller is dan de auto. In verband met de lagere vraag naar OV in de avonduren wordt het OV aanbod afgeschaald. In aansluiting op het onderzoek naar collectief vervoer binnen de dorpslinten, kunnen hierbij ook de vervoersbehoeften uit Urmond worden meegenomen.

Om de mogelijkheden van het openbaar vervoer binnen de gemeente bekend te maken onder haar inwoners, zal Arriva worden gevraagd om de gemeente hierin te ondersteunen. Om gedragsverandering te realiseren en de mobiliteit binnen de gemeente te verduurzamen, wordende volgende acties uitgevoerd.

Acties:

  • Stimuleringsprogramma Anders Reizen[1] uitrollen;

  • Toeristische bezoekers stimuleren om met het OV te komen door dit actief te communiceren op alle toeristische informatievoorzieningen in samenwerking met de VVV;

  • 1 Anders Reizen is een programma dat werkt aan het verminderen van CO2-uitstoot van zakelijke reizen. De gemeenschappelijke ambitie van Anders Reizen is de CO2-uitstoot van zakelijk reizen te halveren in 2030 (t.o.v. 2016). Binnen het platform worden ‘best practices’ gedeeld en handvaten om werkgevers in de gemeente te stimuleren om duurzamer te reizen.