Conclusie

De inwoners zijn over het algemeen vrij positief over de mobiliteit binnen de gemeente Stein. De volgende punten zijn de belangrijkste punten die meegenomen moeten worden uit het inwonersonderzoek.

  • Het gebruik van de privéauto in de gemeente is erg hoog. Wanneer andere modaliteiten beter worden gefaciliteerd en gestimuleerd is er de mogelijkheid om een modalshift te laten plaatsvinden.

  • De inwoners zijn erg positief over het gebruik van elektrische mobiliteit. Een stimulerend beleid van de gemeente kan het gebruik hiervan versnellen.

  • Er is relatief veel weerstand t.o.v. deelmobiliteit. Bij de introductie van deelmobiliteit is het daarom belangrijk om inwoners goed te informeren en het gebruik hiervan te stimuleren. Mogelijk is de gemeente nog niet klaar voor deelmobiliteit en dient dit pas over een aantal jaar uitgerold te worden wanneer dit beter is bewezen als werkend concept.

  • Een verbetering van de voorzieningen rondom bushaltes is wenselijk om het gebruik van het openbaar vervoer aantrekkelijker te maken.

  • Door een kwaliteitsimpuls in de wandelvoorzieningen zal er meer gewandeld worden in de gemeente. Hierbij dient er extra aandacht te zijn voor inwoners met een functiebeperking.

  • Een verbetering van de fietsvoorzieningen, inclusief stallingsvoorzieningen zorgt er voor dat inwoners meer gebruik zullen maken van de fiets. Ook voor de langere afstanden zal er meer gefietst worden wanneer de voorzieningen verbeterd worden.

  • Er dient een parkeerplan te komen waarbij extra aandacht wordt gevestigd op de kwaliteit van de fiets- en wandelvoorzieningen. Bewoners zijn bereid verder te wandelen naar hun geparkeerde auto wanneer de fiets en wandelvoorzieningen hierdoor verbeterd kunnen worden.