Uitwerking deelmobiliteit en innovatie

  • De inwoners van de gemeente Stein zijn (nog) niet bekend met deelmobiliteit. Deelmobiliteit kan een oplossing bieden voor de afname van het reguliere openbaarvervoer. Om mensen in aanraking te laten komen met deelmobiliteit wordt er ook gestimuleerd om mobiliteit op maat te gebruiken. Onder de ambities deelsystemen en mobiliteitsinnovaties worden in de verschillende gebiedstypologieën deelsystemen uitgerold. Deze systemen bieden een uitkomst om de gemeente multimodaal bereikbaar te houden en de auto onafhankelijkheid te vergroten. Echter dient de bevolking dan ook gebruik te maken van deze systemen om het een vitaal business model te houden. Daarom wordt er door de gemeente een Stimuleringscampagne deelmobiliteit en mobiliteit op maat in samenwerking met Zuid-Limburg Bereikbaar opgezet.

  • Op het gebied van innovatie is de gemeente Stein niet de koploper maar volgend in innovatieve oplossingen en is bereid deze toe te passen wanneer de innovatie bewezen functioneel zijn.