Uitwerking autoverkeer en parkeren

De autobereikbaarheid van Urmond is goed, al voldoet de inrichting van de wegen niet overal waardoor de verkeersveiligheid op specifieke punten in het geding komt. komt. Uit de verkeersarrangementen kwam ook naar voren dat parkeren wordt gebruik om de snelheid uit het gemotoriseerd verkeer te halen. Daarnaast zien we ook hier dat parkeren vaak ten koste gaat van de loopruimte op de trottoirs Daarom worden hier de volgende acties ondernomen:

Daarnaast wordt elektrische automobiliteit steeds belangrijker. De gemeente heeft nu nog geen richtlijn voor het plaatsen van laadvoorzieningen voor elektrische auto’s. De gemeente kan hiervoor het beste richtlijnen opstellen die zowel aanbod- als vraaggestuurd inspelen op de ontwikkelingen van de elektrificatie. Zo kunnen ze een aantal plaatsen realiseren binnen de kernen en bij aanvragen extra bijplaatsen.

Acties:

  • Richtlijnen ontwikkelen voor het op straat parkeren of het inrichten van parkeervakken zodat daar binnen de gemeente eenduidigheid over ontstaat (opnemen in Parkeerbeleidsplan)

  • Aandachtspunten uit het Verkeersarrangement zijn opgenomen in het Meerjaren Investeringsplan

  • Opstellen laadpalenbeleid (in ontwikkeling).

  • Publieke laadpunten aanleggen (uitwerken laadpalen plan) om gebruik elektrische auto te stimuleren