Uitwerking deelmobiliteit en innovatie

Het faciliteren van deelmobiliteit op de grote werklocaties laat de de gemeente over aan de bedrijven zelf. Wel kan de gemeente bedrijven wijzen op de mogelijkheden van de werkgeversaanpak van Zuid-Limburg bereikbaar. Zuid-Limburg Bereikbaar begeleidt werkgevers bij het in kaart brengen van de manieren waarop werknemers op een duurzame manier naar hun werk kunnen reizen Deelmobiliteit en innovatie maken hier deel van uit.

Acties:

  • Werkgeversaanpak oppakken samen met Zuid-Limburg bereikbaar.