Ambitie – Mobiliteit in de gemeente Stein – 2030

De vijf thema’s uit de bouwsteennotitie Omgevingsvisie zijn leidend voor ontwikkelingen in het fysieke domein, zo ook voor mobiliteit. In dit hoofdstuk zijn de ambities en opgaven ten aanzien van de vijf thema’s overgenomen uit de bouwsteennotitie. Vervolgens is beschreven op welke wijze mobiliteit een bijdrage kan leveren aan het realiseren van deze ambities en opgaven. Per thema zijn de verschillende beleidslijnen voor mobiliteit beschreven. 

De vijf thema's uit de bouwsteennotitie Omgevingsvisie

  • Sociale en vitale wijken en kernen

  • Een gezonde en veilige leefomgeving

  • Versterken van de unieke omgevingskwaliteiten

  • Een bereikbare en bedrijvige gemeente

  • Energietransitie