Thema 4 Bereikbare en bedrijvige gemeente

Wat wil Stein bereiken met de Omgevingsvisie?

Om het economisch klimaat verder te versterken is het van belang om juist die kansen te benutten die aansluiten bij de economische identiteit van onze gemeente en de economische diversiteit bevorderen. Dit kunnen we niet alleen. Hiervoor is (Eu)regionale samenwerking noodzakelijk en dient de aansluiting met de A2/A67 en de verbinding met België gewaarborgd te blijven.

Wat zijn de opgaven voor Stein?

  • Versterken lokale economie in de regio

  • Optimale (digitale) bereikbaarheid

Mobiliteit draagt bij aan deze ambitie en opgaven door:

Het ondersteunen van de economische clusters door het optimaliseren van de multimodale bereikbaarheid

Een goede bereikbaarheid van kantoren, bedrijven, winkels en voorzieningen is van groot belang voor de economische groei van de gemeente. Door deze economische clusters te ondersteunen in het optimaliseren van de multimodale bereikbaarheid blijven de clusters voor iedereen bereikbaar voor werknemers, klanten en leveranciers

Het Mobiliteitsplan beschrijft de koers waarop de gemeente Stein de komende jaren invulling wil geven aan haar mobiliteitsbeleid. Binnen de regio wordt momenteel gewerkt aan het verbeteren en versterken van het logistieke knooppunt 046. Zo wordt voor de Haven Stein een toekomstvisie opgesteld. Maatregelen die worden genomen om een modal shift binnen de logistieke sector te realiseren, maken geen deel uit van dit Mobiliteitsplan.