Behoefte van de inwoners

Over het algemeen zijn de inwoners van de gemeente Stein relatief tevreden over het huidige mobiliteitssysteem.

Op het gebied van het openbaar vervoer is er nog ruimte voor verbetering. 44% van de deelnemers geeft aan dat de mogelijkheden om de bus te gebruiken niet aansluit bij zijn behoefte. Zoals ook uit de analyse van het huidig reisgedrag bleek wordt het openbaar vervoer niet vaak gebruikt. Ook slechts 7% gaf aan vaak gebruik te maken van de combinatie tussen de fiets en de bus. Er is ook nog ruimte om de faciliteiten van het openbaar vervoer binnen de gemeente te verbeteren. 50% gaf namelijk aan dat de mogelijkheid om je fiets te stallen of de mogelijkheid om te wachten op een bankje het gebruik van de bus aantrekkelijker maakt.

Op het gebied van actief transport geven de bewoners aan dat hier meer aandacht op gevestigd moet worden. Ook in het vrije opmerkingenveld van de enquête geven veel bewoners aan dat er meer aandacht moet gaan naar de kwaliteit van de fiets- en wandelpaden. Hieronder slechts enkele voorbeelden:

  • Zou aantrekkelijker gemaakt moeten worden om te fietsen en lopen: goede voorzieningen & faciliteiten, groene & mooie omgeving, etc.

  • Meer aandacht voor snelfietsroutes, en meer ruimte voor voetganger en fiets (zoals bv vernieuwde Mauritsweg Stein)

  • Fietspaden en stoepen zijn er slechter aan toe dan de wegen. Zo zie je wie stein het liefst ziet…

Een kwaliteitsimpuls van de fietspaden zou een positief effect moeten hebben op het fietsgebruik in de gemeente. 40% van de inwoners geeft namelijk aan dat ze minder gebruik maken van de fiets dan dat ze zouden willen door de onvoldoende kwaliteit van de fietsvoorzieningen. Daarnaast geeft 32% van de inwoners aan meer naar hun bestemming te fietsen wanneer er meer snelfietsroutes zouden zijn in de gemeente.

Ook voor de wandelvoorzieningen is er ruimte voor verbetering. Men geeft aan dat ze graag wandelen in de gemeente (89%), de voorzieningen over het algemeen goed bereikbaar zijn en dat ze op een veilige, makkelijke manier naar een bushalte kunnen lopen. Echter geeft ook 74% aan dat het goed zou zijn voor de inwoners van de gemeente Stein als er betere wandelpaden aangelegd worden. Ook geeft 49% aan dat de wandelpaden in zijn omgeving niet goed toegankelijk zijn voor mensen met een functiebeperking.

Veel mensen geven aan dat er meer ruimte moet komen voor fietsers en voetgangers. De inwoners hebben ook aangegeven hoe ze hier tegenover staan ten opzichte van bijvoorbeeld parkeervoorzieningen. Op de stelling “Ik vind het belangrijker dat ik mijn auto kan parkeren, dan dat de stoep vrij blijft om te lopen.” gaf slechts 17% aan het hier mee eens te zijn en 64% het hier niet mee eens te zijn. Ook geeft 45% aan dat er betere regels nodig zijn voor het parkeren van auto’s zodat er meer ruimte komt voor fietsers en voetgangers.