Relatie Mobiliteitsvisie Zuid-Limburg

De 16 Zuid-Limburgse gemeenten en de Provincie Limburg hebben gezamenlijk hun ambities op het gebied van mobiliteit verwoord in de Mobiliteitsvisie Zuid-Limburg. Deze visie vormt de basis van het toekomstige regionale mobiliteitsbeleid in de regio. De visie gaat uit van het realiseren van een mobiliteitstransitie die resulteert in actieve, gezonde en duurzamere en inclusieve mobiliteit. De tien thema’s uit de mobiliteitsvisie maken, waar van toepassing, integraal deel uit van het mobiliteitsplan Stein.

10 Thema’s mobiliteitsvisie Zuid Limburg

  1. Duurzame en slimme mobiliteit

  2. Knooppunten waar ruimte en mobiliteit samen komen

  3. Nationaal en internationaal (openbaar) vervoer

  4. Goederenvervoer en distributie

  5. Hernieuwde aandacht voor de verkeersveiligheid

  6. Verbeteren van netwerk en stimuleren fietsgebruik

  7. Robuust wegennetwerk en leefbare kernen

  8. Stimuleren ketenmobiliteit

  9. Recreatief verkeer

  10. Sociaal en inclusief