Uitwerking Fietsers

 • De afgelopen jaren heeft de gemeente veel in haar fietsvoorzieningen geïnvesteerd. Deze lijn wordt doorgezet om de voorzieningen zoals fietsenstallingen verder uit te breiden en de positie van de fiets in het mobiliteitsnetwerk nog verder te versterken. Deze maatregelen dragen bij aan de ambitie om de meest fietsvriendelijke gemeente te worden.

 • Daarnaast wordt de kwaliteit van de toeristische fietsverbinding (Rondje Stein en Blauwe verbinding) versterkt. De haalbaarheid van de route met de blauwe stippellijn dient nog nader onderzocht te worden. Hierbij ligt de nadruk op het verbeteren van de kwaliteit van de fietsvoorzieningen en rustpunten en de uitbreiding van de fietsenstallingen en het verbeteren van de rustpunten langs de toeristische routes.

 • Naast de utilitaire fietser zijn er ook veel recreatieve fietsers in de gemeente Stein. Er worden kaders ontwikkeld voor de vergunningverlening van georganiseerde tochten. Door keuzes te maken over wegen waar wél en geen toertochten doorheen mogen kunnen gewenste wegen (e.g. Raadhuisstraat) worden ontlast. En de toeristische fietser wordt bereikt middels een samenwerking met de VVV en de andere toeristische attracties. De communicatie zal worden aangepast ook het fietsgebruik van toeristen te stimuleren.

 • De schoolroutes verdienen continue aandacht en blijvende aandacht onder het Strategisch Plan Verkeersveiligheid. Hiervoor gelden de volgende uitgangspunten:

  • Schoolroutes lopen niet zonder aanvullende maatregelen langs gebiedsontsluitingswegen;

  • Schoolroutes worden zo veel mogelijk gebundeld: zo veel mogelijk fietsstromen samenvoegen;

  • Schoolroutes zijn uniform vormgegeven: dezelfde oplossingen komen terug (eenduidig wegbeeld);

  • Schoolroutes zijn herkenbaar: alle weggebruikers weten wanneer zij extra rekening moeten houden met fietsende kinderen.

Figuur 7. Fietsroutes