Gebied 2: Landelijke kern

Urmond

Oud-Urmond heeft een beschermd dorpsgezicht. Vanwege deze bijzondere status verdient de aanpak van de openbare ruimte in dit gebied een eigen benadering vanwege cultuurhistorie en aantrekkelijkheid.