Gebied 4: Bedrijven

Haven, Businesspark, Kerensheide en (Chemelot)

Het Mobiliteitsplan beschrijft de koers waarop de gemeente Stein de komende jaren invulling wil geven aan haar mobiliteitsbeleid, zo ook voor de mobiliteit rondom de bedrijventerreinen. Binnen de regio wordt momenteel gewerkt aan het verbeteren en versterken van het logistieke knooppunt 046. Zo wordt voor de Haven Stein een toekomstvisie opgesteld. Maatregelen die worden genomen om een modal shift binnen de logistieke sector te realiseren, maken geen deel uit van dit Mobiliteitsplan.