Thema 5 Energie-transitie

Wat wil Stein bereiken met de Omgevingsvisie?

Vermindering CO2-uitstoot (in 2030 met 49% verlaagd en in 2050 is de gemeente Stein energieneutraal).

Mobiliteit draagt bij aan deze ambitie en opgaven door:

Het verminderen van de CO2-uitstoot door het vergroten van het aandeel duurzame vervoerwijzen (modal shift) en het verduurzamen van de automobiliteit

Met het ondertekenen van het klimaatakkoord, heeft de gemeente Stein zich verbonden aan de doelstelling om de CO2-uitstoot voor mobiliteit in 2030 met 49% te reduceren ten opzichte van 1990. In 2050 zou het verkeer en vervoer in de gemeente helemaal geen uitstoot meer mogen hebben. Het Mobiliteitsplan geeft invulling aan de wijze waarop de gemeente deze doelstelling wil gaan realiseren: door het gebruik van actief transport (wandelen en fietsen) en duurzame vervoerwijzen (openbaar en collectief vervoer, deelmobiliteit) te vergroten en door de automobiliteit te verduurzamen (elektrisch rijden).

Figuur 5. CO2 uitstoot verkeer en vervoer gemeente Stein