Verantwoording

150 inwoners van de gemeente Stein hebben deelgenomen aan de inwoners enquête voor het mobiliteitsplan. Van deze deelnemers was 55% man en 45% vrouw en is de leeftijdsverdeling weergegeven in onderstaande grafiek.

Figuur 28. Leeftijdsverdeling deelnemers bewonersenquête

Van de deelnemers was het grootste aandeel werkende (52%) en was 29% gepensioneerd.

Figuur 29. Dagelijkse werkzaamheden / bezigheden deelnemers bewonersenquête