Uitwerking ambities voetgangers

De kwaliteit van de voetpaden in de gemeente verdient ook in de landelijke kern Urmond continu de aandacht. In de landelijke kern zijn bij het grootste deel van de wegen aan weerszijde voetgangersvoorzieningen. Echter wordt hierbij ook vaak ruimte van het voetpad gebruikt voor geparkeerde voertuigen waardoor het voetpad vaak nog erg smal is. Er wordt meer ruimte geboden aan de voetganger om zowel de voorzieningen als de groene omgeving goed bereikbaar voor voetgangers te houden.

Acties:

  • Bij de herinrichting van (woon)straten in Urmond wordt ruimte aan de voetganger geboden ten koste van het autoverkeer waarbij de bereikbaarheid te voet van voorzieningen worden geborgd

  • Voetpaden aanleggen waar deze nog niet aanwezig zijn binnen de bebouwde kom

Figuur 15. Voorbeeld: Molenweg Zuid, Urmond. De woningen aan deze weg zijn niet bereikbaar voor voetgangers. Deze weg is ook binnen de bebouwde kom.