Toekomstig reisgedrag

Naast het huidig reisgedrag hebben zijn ook de wensen en behoefte op het gebied van mobiliteit geïnventariseerd. Er zijn momenteel twee trends gaande op het gebied van mobiliteit waar de gemeente Stein mogelijk rekening mee moet houden in haar beleid. Dit zijn de ontwikkeling van de deelmobiliteit en de elektrificatie van de mobiliteit.

De ondervraagde inwoners in de gemeente zijn vrij positief over het gebruik van elektrische mobiliteit. Ca. 55% heeft aangegeven positief te zijn over het gebruik van de elektrische fiets én de elektrische auto en minder dan 10% geeft aan er zeer negatief tegen over deze vervoersmiddelen te staan. Ook heeft 50% van de ondervraagden aangegeven dat ze graag een elektrische auto zouden willen rijden. Het daadwerkelijke aandeel elektrische auto’s in de gemeente is echter aanzienlijk lager. Slechts 0.6% van de personenauto’s in de gemeente is elektrisch (RDW, Rijksdienst voor wegverkeer, 2019). Het gebrek aan laadpalen in de gemeente is voor het grootste deel van de inwoners geen probleem. Slechts 13% gaf aan het eens te zijn met de stelling “Ik rijd niet in een elektrische auto omdat er onvoldoende laadpalen in de gemeente staan.”

Figuur 27. Attitude t.o.v. nieuwe vervoersmiddelen

Wanneer we de inwoners ondervroegen naar deelmobiliteit waren ze minder positief. Zeker tegenover het gebruik van de deelscooter waren de inwoners vrij negatief. Meer dan 40% gaf aan zeer negatief te staan tegenover het gebruik van de deelscooter. De weerstand tegenover het gebruik van de deelfiets (ca. 34%) en deelauto (ca. 29%) was kleiner, maar nog steeds aanwezig. Ook gaven de inwoners aan op de stelling “Als er een deelauto op loopafstand van mijn huis zou staan, zou ik daar gebruik van maken.” dat 60% het er niet mee eens is. Daarnaast gaf 67% van de deelnemers aan er moeite mee te hebben om vervoersmiddelen zoals auto’s en scooters te delen met buurtbewoners.

Nieuwe ontwikkelingen stuiten in het begin vrijwel altijd op weerstand. Elektrische mobiliteit is al langer bekend en wordt daarom beter geaccepteerd door de inwoners van de gemeente Stein. Deelmobiliteit is relatief nieuw en nog in ontwikkeling. Voor de gemeente Stein is het nu misschien nog te vroeg om deel mobiliteit te introduceren, maar biedt het voor de lange termijn wel mogelijkheden. Bij de introductie van deelmobiliteit in de gemeente is het daarom belangrijk dat de gebruikers op de juiste manier worden geïnformeerd en meegenomen in de ontwikkelingen.