Uitwerking gedragsverandering

Naast het faciliteren van de voorzieningen dient er ook een gedragsverandering plaats te vinden onder de bewoners om deze meer te laten fietsen, wandelen en duurzame mobiliteitskeuzes te laten maken. We willen hiermee bereiken dat inwoners en bezoekers van Stein in de toekomst meer gebruik gaan maken van duurzame vervoerwijzen en bewuster omgaan met mobiliteit. Dit is een proces van de lange adem omdat men zich eerst bewust zal moeten zijn van zijn of haar huidige mobiliteitsgedrag. Pas dan kan men een verandering doormaken. De weg naar het realiseren van de ambitie is daarom minstens zo belangrijk als het einddoel. Door met elkaar te werken aan het realiseren van een groene en gezonde stad worden inwoners en bezoekers van de gemeente zich gaandeweg bewust van hun eigen (duurzame) mobiliteitsgedrag. Hiertoe worden de volgende acties ondernomen:

  • Verkeerseducatie op scholen verbeteren

  • Fietsstimulering programma’s opzetten voor de toename van utilitair verkeer

  • Inzetten op mobiliteitsmanagement en gedragsverandering om te zorgen voor een modal shift van personeel/studenten van Chemelot ect. (meer OV gebruik, flexibele/andere werktijden, thuiswerken, stimuleren e-bike, slim parkeerbeleid)