Werkwijze

Om de punten uit het mobiliteitsplan tot uitvoering te brengen is het van belang dat er op een effectieve manier wordt gewerkt. Hiervoor wordt de voortgang van de uitvoering van het beleid gemonitord en wordt er samen gewerkt met de partners in de regio.